دولت نتوانسته اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند!

1393021012165175614545معاون پیشین رییس جمهور با بیان اینکه تا به امروز هیچ یک از دولت های در راستای اقتصاد مقاومتی نمره قبولی را نگرفته اند، گفت: دولت ها صحبت می کنند اما نتوانسته اند اهداف اقتصاد مقاومتی را به سرانجام برسانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری‌رسا، فداحسین مالکی معاون رییس جمهور پیشین و سفیر اسبق افغانستان در بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در بازدید از غرفه خبرگزاری رسا بیان کرد: اقتصاد مقاومتی باید در کشور با برنامه محقق شود.

معاون پیشین رییس جمهور با بیان اینکه تا به امروز هیچ یک از دولت های در راستای اقتصاد مقاومتی نمره قبولی را نگرفته اند، گفت: دولت ها صحبت می کنند اما نتوانسته اند اهداف اقتصاد مقاومتی را به سرانجام برسانند.

سفیر اسبق افغانستان با اشاره به اینکه یکی از بخش های تحقق اقتصاد مقاومتی سهام عدالت است، اظهار داشت: اگر سهام عدالت به سرانجام برسد مردم دیگر با مشکل اقتصادی برخورد نمی کنن.مالکی با بیان اینکه امروز فشار اقتصادی بر روی مردم خیلی زیاد است، تصریح کرد: امروز ابزار رفع فشار اقتصادی در کشور وجود دارد اما یکسری از جریانات این اجازه را نمی دهند.

معاون پیشین رییس جمهور با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی فرمان رهبر معظم انقلاب باید محقق شود، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی سبب می شود تا یک رونق در زندگی افراد جامعه به وجود آید.

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان نظری بگذارید

0 / 400 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 400 حرف باشد
Your comments are subjected to administrator's moderation.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد