شما اینجا هستید   |

    گالری فیلم : مالکی: طالبان باید تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را پیگیری کند